Szabó Lőrinc Iskoláért Oktatási Alapítvány

Székhelye: Szabó Lőrinc Általános Iskola 3525.Miskolc Vörösmarty út 76.

Alapító: Lázár Gyuláné, született Bartók Margit / 3530.Miskolc, Szent István út 3.

Alapító Okiratát a B-A-Z Megyei Bíróság a 276/91. sorszám alatt nyilvántartásba vett 1991.november 28.

Az Alapítvány célja: Az általános iskolában folyó nevelő-oktatómunka tartalmi és módszertani megújítása, színvonalának emelése, a diákok, tanárok önálló kezdeményezésének, a sikerek és eredmények támogatása érdekében.

Ennek érdekében:

 • Anyagi támogatás nyújtása a Szabó Lőrinc iskola tanárai és tanulói részére a kiváló teljesítmény a tudományos kutatómunka ösztönzése érdekében.

 • A tanulóközösségek (osztályok, szakkörök, önképző körök), a tanárok innovatív, tehetséggondozó, a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységük támogatása.

 • Tehetséggondozó, képességfejlesztő, környezetvédelmi és nyelvi táborok önálló szervezése, a külföldi táborok utazási költségeinek fedezése.

 • A tehetségek nevelésének folyamatában alkotó művészek (festő, szobrász, grafikus, népi iparművész), az idegen nyelv oktatásában anyanyelvi tanárok segítő munkájának támogatása.

 • A közösségek kulturális, és sportrendezvényeinek, továbbá a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló tevékenységek szervezésének elősegítése.

 • A gyermekvédelem, gyermek érdekképviselet megszervezése, anyagi támogatása.

 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

 • Az iskolában tanuló etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységek támogatása.

 • A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, gyarapítása.

Az Alapítvány jellege:

 • Az Alapítvány nyitott.

 • Tagja lehet bármely magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy, valamint bármilyen magyarországi és külföldi közösség a célok megvalósításához sokoldalúan kapcsolódhat, ha a jelen alapítvány céljaival egyetért, azt anyagi vagy bármilyen eszközökkel támogatni kívánja, ideértve a személyes társadalmi munkát is.

 • Az Alapítvány politikamentes társadalmi közösségi kezdeményezés, politikai tevékenységet nem támogathat, politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 • Az Alapítvány jogi személy, feladatai megvalósításában önálló.

 • Működése nyilvános, munkája és tevékenységének megítélése során épít a nyilvánosság, a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire és a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira.

 • Az alapítvány legfőbb döntéshozó szerve a Kuratórium, melyet az Alapító kér fel és bíz meg 2 évre. Az Elnök és a tagok társadalmi munkában látják el megtisztelő feladatukat.

 • Felelőssége az Alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése és a törvényes lehetőségeinek megfelelően gyarapítása.

 • Döntési joga van a rendelkezésre álló vagyon felhasználásának –az Alapítvány céljainak megfelelően - meghatározásában.

A Kuratórium tagjai:

Elnöke: Gedeonné Bátyi Klára

Tagjai: Csuka Sándorné
            Molnár- Martis Edina
            Dr Bajáky Zsuzsanna Andrea
            Kocsis Tímea

A Kuratórium évente kétszer tart ülést, az Alapító és az Elnök kérésére többször is összehívható.


Szabó Lőrinc Iskoláért Oktatási Alapítvány
(Miskolci  Szabó Lőrinc Általános Iskola)
3530 Miskolc, Vörösmarty út 76.
 
KEDVES SZÜLŐK, TÁMOGATÓK!
 
Még egyszer szeretnénk köszönetet mondani azoknak a kedves szülőknek, támogatóknak, akik 2022 évi személyi jövedelemadójuk (953.092.- ft) 1 %- val támogatták alapítványunk működését. Az ez évi alapítványi célok megvalósítására köszönettel fogadjuk a 2023 évi személyi jövedelem adójuk 1%-át. Vállalkozások egyéni támogatására is számítunk. Elsősorban- ha a körülmények engedik - az összeget az alapszabályban megjelölt célokra fordítjuk. A beérkezett összeget az iskolában folyó oktatás-nevelés tárgyi feltételeinek javítására, a tanulók jutalmazására, iskolai kirándulások segítésére fordítjuk.
 
Szabó Lőrinc Iskoláért Oktatási Alapítvány
Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
10402764-27611861-00000000
Adóigazgatási azonosító szám: 18401499-1-05
 
Miskolc, 2024. február 1.
Köszönettel:
Gedeonné Bátyi Klára
a  kuratórium elnöke
 

INTÉZMÉNYVEZETŐ


Mikitáné Újjobbágy Erzsébet
Elérhetőségeink:
Cím: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76.
OM: 028953

Titkárság 30/841-0720 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Gazdasági Iroda 30/841-0893 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Szociális munkás: Tóth Martin 20/235-3073