Szabó Lőrinc Iskoláért Oktatási Alapítvány

Székhelye: Szabó Lőrinc Általános Iskola 3525.Miskolc Vörösmarty út 76.

Alapító: Lázár Gyuláné, született Bartók Margit / 3530.Miskolc, Szent István út 3.

Alapító Okiratát a B-A-Z Megyei Bíróság a 276/91. sorszám alatt nyilvántartásba vett 1991.november 28.

Az Alapítvány célja: Az általános iskolában folyó nevelő-oktatómunka tartalmi és módszertani megújítása, színvonalának emelése, a diákok, tanárok önálló kezdeményezésének, a sikerek és eredmények támogatása érdekében.

Ennek érdekében:

 • Anyagi támogatás nyújtása a Szabó Lőrinc iskola tanárai és tanulói részére a kiváló teljesítmény a tudományos kutatómunka ösztönzése érdekében.

 • A tanulóközösségek (osztályok, szakkörök, önképző körök), a tanárok innovatív, tehetséggondozó, a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységük támogatása.

 • Tehetséggondozó, képességfejlesztő, környezetvédelmi és nyelvi táborok önálló szervezése, a külföldi táborok utazási költségeinek fedezése.

 • A tehetségek nevelésének folyamatában alkotó művészek (festő, szobrász, grafikus, népi iparművész), az idegen nyelv oktatásában anyanyelvi tanárok segítő munkájának támogatása.

 • A közösségek kulturális, és sportrendezvényeinek, továbbá a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló tevékenységek szervezésének elősegítése.

 • A gyermekvédelem, gyermek érdekképviselet megszervezése, anyagi támogatása.

 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

 • Az iskolában tanuló etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységek támogatása.

 • A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, gyarapítása.

Az Alapítvány jellege:

 • Az Alapítvány nyitott.

 • Tagja lehet bármely magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy, valamint bármilyen magyarországi és külföldi közösség a célok megvalósításához sokoldalúan kapcsolódhat, ha a jelen alapítvány céljaival egyetért, azt anyagi vagy bármilyen eszközökkel támogatni kívánja, ideértve a személyes társadalmi munkát is.

 • Az Alapítvány politikamentes társadalmi közösségi kezdeményezés, politikai tevékenységet nem támogathat, politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 • Az Alapítvány jogi személy, feladatai megvalósításában önálló.

 • Működése nyilvános, munkája és tevékenységének megítélése során épít a nyilvánosság, a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire és a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira.

 • Az alapítvány legfőbb döntéshozó szerve a Kuratórium, melyet az Alapító kér fel és bíz meg 2 évre. Az Elnök és a tagok társadalmi munkában látják el megtisztelő feladatukat.

 • Felelőssége az Alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése és a törvényes lehetőségeinek megfelelően gyarapítása.

 • Döntési joga van a rendelkezésre álló vagyon felhasználásának –az Alapítvány céljainak megfelelően - meghatározásában.

A Kuratórium tagjai:

Elnöke: Gedeonné Bátyi Klára

Tagjai: Csuka Sándorné
            Molnár- Martis Edina
            Dr Bajáky Zsuzsanna Andrea
            Kocsis Tímea

A Kuratórium évente kétszer tart ülést, az Alapító és az Elnök kérésére többször is összehívható.


 / A Szabó Lőrinc Iskoláért Oktatási Alapítvány 2009. szeptember 22-én hatályos Alapító Okiratának rövidített változata. /

Szabó Lőrinc Iskoláért Oktatási Alapítvány
(Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76)

Ezúton mondunk köszönetet mindazon kedves szülőknek, pedagógusoknak támogatóknak, akik a 2019. adóévi szja 1% -val támogatták alapítványunkat.
(
799 460,- )

A támogatást az alapszabályzatban megjelölt célokra használjuk fel.
/Az iskola tanulóinak osztálykirándulásaira, erdei iskolák, nyelvi táborok támogatására, valamint a tanulmányi versenyeken való részvételre és

annak díjazására. A tantermek berendezéseinek pótlása. /

Kérjük Önöket, hogy a következő évi /2020 / adójuk 1%-val is támogassanak bennünket.


Szabó Lőrinc Iskoláért Oktatási Alapítvány
Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
10402764-27611861-00000000
Adóigazgatási azonosító szám: 18401499-1-05

Miskolc, 2020. október 1.

Köszönettel:
Gedeonné Bátyi Klára
a kuratórium elnöke


Kedves Kollégák, kedves Szülők!

Sajnálattal tájékoztatunk mindenkit, hogy a koronavírus járvány miatt az Összetartozás éve alkalmából meghirdetett vers és rajzpályázatunk elmarad.

Tavasszal az alapítványi bálunk is elmaradt, de a 2021 tavaszán sem tudjuk a bizonytalan helyzet miatt megszervezni.

Tisztelettel kérjük a kedves Szülőket, ha anyagilag szeretnének támogatni bennünket lehetőség van „ Emléklap „ megvásárlására ( 1000,- 2000,- 5000,- Ft értékben). Ugyancsak megvásárolhatják a 2018/2019 tanévben meghirdetett illusztrációs rajzpályázatunkra érkezett gyermekrajzokból összeállított füzetet. ( 2000,- Ft).

Vásárlási igényüket az osztályfőnököknél jelezzék!

Megértésüket és támogatásukat előre köszönjük!

Szeretnénk beszámolni arról, hogy a nyári szünetben a sportudvart egy kicsit felújítottuk.( ülőpadok készítése, balesetveszélyes betonok elhárítása, homokcsere, növények ültetése)

Szeptemberben vásároltunk egy szenzoros kézfertőtlenítő adagolót. ( 60 000,- Ft értékben) Ezzel is a tanulók egészségének megőrzését szeretnénk segíteni

2020 október 01.

Az Alapítvány Kuratóriuma

INTÉZMÉNYVEZETŐ

Mikitáné Újjobbágy Erzsébet

 
Elérhetőségeink:

Cím: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76.

OM: 028953

Titkárság:  30/841-0720  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Gazdasági iroda: 30/841-0893 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Igazgatói iroda: 30/359-5490  
Igazgatóhelyettesi iroda: 30/841-0038