Szabó Lőrinc Iskoláért Oktatási Alapítvány

Székhelye: Szabó Lőrinc Általános Iskola 3525.Miskolc Vörösmarty út 76.

Alapító: Lázár Gyuláné, született Bartók Margit / 3530.Miskolc, Szent István út 3.

Alapító Okiratát a B-A-Z Megyei Bíróság a 276/91. sorszám alatt nyilvántartásba vett 1991.november 28.

Az Alapítvány célja: Az általános iskolában folyó nevelő-oktatómunka tartalmi és módszertani megújítása, színvonalának emelése, a diákok, tanárok önálló kezdeményezésének, a sikerek és eredmények támogatása érdekében.

Ennek érdekében:

 • Anyagi támogatás nyújtása a Szabó Lőrinc iskola tanárai és tanulói részére a kiváló teljesítmény a tudományos kutatómunka ösztönzése érdekében.
 • A tanulóközösségek (osztályok, szakkörök, önképző körök), a tanárok innovatív, tehetséggondozó, a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységük támogatása.
 • Tehetséggondozó, képességfejlesztő, környezetvédelmi és nyelvi táborok önálló szervezése, a külföldi táborok utazási költségeinek fedezése.
 • A tehetségek nevelésének folyamatában alkotó művészek (festő, szobrász, grafikus, népi iparművész), az idegen nyelv oktatásában anyanyelvi tanárok segítő munkájának támogatása.
 • A közösségek kulturális, és sportrendezvényeinek, továbbá a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló tevékenységek szervezésének elősegítése.
 • A gyermekvédelem, gyermek érdekképviselet megszervezése, anyagi támogatása.
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
 • Az iskolában tanuló etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységek támogatása.
 • A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, gyarapítása.

Az Alapítvány jellege:

 • Az Alapítvány nyitott.
 • Tagja lehet bármely magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy, valamint bármilyen magyarországi és külföldi közösség a célok megvalósításához sokoldalúan kapcsolódhat, ha a jelen alapítvány céljaival egyetért, azt anyagi vagy bármilyen eszközökkel támogatni kívánja, ideértve a személyes társadalmi munkát is.
 • Az Alapítvány politikamentes társadalmi közösségi kezdeményezés, politikai tevékenységet nem támogathat, politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 • Az Alapítvány jogi személy, feladatai megvalósításában önálló. 
 • Működése nyilvános, munkája és tevékenységének megítélése során épít a nyilvánosság, a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire és a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira. 
 • Az alapítvány legfőbb döntéshozó szerve a Kuratórium, melyet az Alapító kér fel és bíz meg 2 évre. Az Elnök és a tagok társadalmi munkában látják el megtisztelő feladatukat. 
 • Felelőssége az Alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése és a törvényes lehetőségeinek megfelelően gyarapítása.
 • Döntési joga van a rendelkezésre álló vagyon felhasználásának –az Alapítvány céljainak megfelelően - meghatározásában.

A Kuratórium tagjai:

Elnöke: Gedeonné Bátyi Klára

Tagjai: Csontos Zsuzsanna
            Martis Ferencné
            Dr Bajáky Zsuzsanna Andrea

A Kuratórium évente kétszer tart ülést, az Alapító és az Elnök kérésére többször is összehívható.


 / A Szabó Lőrinc Iskoláért Oktatási Alapítvány 2009. szeptember 22-én hatályos Alapító Okiratának rövidített változata. /

Szabó Lőrinc Iskoláért Oktatási Alapítvány
(Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76)

Ezúton mondunk köszönetet mindazon kedves szülőknek, támogatóknak, akik a 2018 évi személyi jövedelemadójuk 1%-val támogatták működését.
A támogatást az alapszabályzatban megjelölt célokra használta fel.
/Az iskola tanulóinak osztálykirándulásaira, erdei iskolák, nyelvi táborok támogatására, valamint a tanulmányi versenyeken való részvételre és díjazásra. /
Kérjük tisztelettel ebben az évben is támogassák a 2019 évi adójuk 1%-val az alapítványt céljaik megvalósításában.

Szabó Lőrinc Iskoláért Oktatási Alapítvány
Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
10402764-27611861-00000000
Adóigazgatási azonosító szám: 18401499-1-05

Miskolc, 2020. január 22.

Köszönettel:
Gedeonné Bátyi Klára
a kuratórium elnöke


Alapítványunk 2018. november 26-án a nyugdíjba vonult kollegák részére nyugdíjas találkozót szervezett. Nagy örömünkre sokan elfogadták a meghívást, egy jó hangulatban eltöltött estével lettünk gazdagabbak.


2020 Nemzetünk összetartozásának éve!

Ennek tiszteletére a Szabó Lőrinc Iskoláért Oktatási Alapítvány rajz és versíró pályázatot hirdet a tanulóifjúság részére.

Az 1.-2.-3.évfolyamon tanulók:

” Az Én családom” címmel

Rajz-festés-színezés technikákkal illusztrálják a családjuk összetartozását, egymás segítését egy-egy eseményen keresztül.

A 4.-8.évfolyamon tanuló diákok verseiken keresztül mutassák be az összetartozást a határon innen és túl élő magyar testvéreinkkel.

Ahogy
Petőfi Sándor nagy költőnket ihlette Távolból c. költeménye:

Kis lak áll a nagy Duna mentében;
Óh mi drága e lakocska nékem!
Könnyben úszik két szemem pillája,
Valahányszor emlékszem reája.


Szabó Lőrincet a Hazám c. költeménye:

Nem faluba, nem Budapestre
és nemcsak magyarnak születtem,
fél Földre süt a nap felettem,
fél Földdel együtt fed az este.

Tanítóm minden, ami él,
apám a múlt egész világa
s addig terjed hazám határa,
ameddig az agyam elér.
……………………….
én azt szeretném, ha hazám,
e föld, hol mindent, ami ember,
vágytam példázni életemmel,
lehetne egykor büszke rám.

A legjobb pályázatok értékes díjazásban részesülnek, illetve kiadványban jelenítjük meg.

Beadási határidő: 2020.  május 10.
Az elkészült pályamunkákat Gedeonné Bátyi Klára, Martis Ferencné, vagy Lázár Judit tanároknak lehet átadni.

Örömteli alkotómunkát kívánunk!

2020.február 06.                                                            Az Alapítvány Kuratóriuma 

INTÉZMÉNYVEZETŐ

Mikitáné Újjobbágy Erzsébet

 
Elérhetőségeink:

Cím: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76.

OM: 028953

Titkárság:  30/841-0720  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Gazdasági iroda: 30/841-0893 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Igazgatói iroda: 30/359-5490  
Igazgatóhelyettesi iroda: 30/841-0038