1
2
3
4
   

       

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatásul közlöm, hogy a 431/2020. (IX.18.) kormányrendelet értelmében intézményünkben is kötelező október 01. napjától a tanulók és pedagógusok testhőjének mérése az intézménybe belépéskor.

Iskolánkba a főépületben 3 kapun, és a „B” szárny bejáratánál (összesen 4 ponton) fogjuk mérni belépéskor a testhőmérsékletet. A meghatározott határérték 37,8  0C.

Amennyiben első mérésre ennél magasabb hőt mérünk, természetesen a tanulónál 5-10 perc eltéréssel újra mérjük a testhőt. Másodszori magas értéknél értesítjük a szülőt.

Az elmúlt két napban már ún. „próbamérést” végeztünk annak érdekében, hogy felmérjük, milyen tempóban tudunk mérni, milyen idő-intervallumban várható a beérkező gyerekek nagyobb tömege.

A tanulók jellemzően 6.50 – 7.35 között érkeznek, torlódást eddig nem tapasztaltunk a kapuknál.

2020. szeptember 01. napjától folyamatos a kézfertőtlenítés belépéskor mind a négy bejáratunknál, illetve az intézmény területén szeptember 21. napjától kötelező a maszk használata zárt közösségi terekben.

Mindent megteszünk kollégáinkkal, hogy a jogszabályi előírásoknak megfeleljünk.

Együttműködésükre számítva vigyázzunk gyermekeinkre, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra!

2020.09.29.
Mikitáné Újjobbágy Erzsébet
igazgató

Tisztelt Szülő /Gondviselő!

Gratulálunk Solymosi Jázmin 2.n osztályos tanulóknak, aki a "Miskolc Te Vagy " c. Mesemondó versenyen Ezüst helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Tarnai Éva

Miniszteri elismerő oklevél

Örömmel adunk hírt arról, hogy Erdélyi Zsolt Gáborné tanítónak és Margitai Katalin tanárőnek a mai napon
dr. László István, a Miskolci Tankerület igazgatója

Miniszteri elismerő oklevelet
adott át kimagasló szakmai munkájának elismeréséül.

Tisztelt Szülők!

A járványügyi helyzetre tekintettel az intézkedési terv némely pontja módosításra került:
„A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja… Amennyiben a gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú, vagy igazolt fertőzés van.
Az a gyermek, tanuló, vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.”

Továbbá: „Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.”

„Koronavírus érintettség estén az intézményben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.”

Kérjük, tartsák be mindannyiunk érdekében a honlapon található Intézkedési Terv szabályait!

Mindannyian arra törekszünk, hogy az intézményünkbe járó gyermekek és az itt dolgozó felnőttek a lehetőségekhez képest maradéktalanul betartsák a higiéniai előírásokat, hiszen ez közös érdekünk.

Amennyiben az intézményben bármilyen járványügyi intézkedésre sor kerül, arról haladéktalanul tájékoztatjuk Önöket!

Elismerés kollégáinknak

Tisztelt Szülők!

Nagy örömmel osztunk meg Önökkel egy szülői közösség által még pedagógusnapra érkezett köszönőlevelet.
A levél a digitális oktatáshoz kapcsolódóan fejezi ki két kollégánk Verébné Türk Viktória és Czél Andrea magas szintű szakmai tevékenységét.

Gratulálunk kollégáinknak, akiket a 2019/20 - as tanévben a Hebe Kft által megrendezett Év tanítója pályázatra diákjai jelöltek.

Egererné Budai Éva, Dr. Czibrik Attiláné
Misliné Magyar Gyöngyi, Thúry- Bajai Tamásné
Csőke Éva

Tisztelt Szülő! Az iskolai pénzszedés szünetel!

A Kormány 431/2020. (IX. 18.) számú, a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló rendelete
2020. október 1-től szigorítja a köznevelési intézmények területére történő belépést.
A rendelet értelmében AZ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK ISKOLÁBAN TÖRTÉNŐ BEFIZETÉSÉRE NEM LESZ LEHETŐSÉGÜK.
Annak érdekében, hogy fizetési kötelezettségüket a szülők teljesíteni tudják, az alábbi intézkedéseket hoztuk:
Minden szülő részére - aki az étkezési igénylőlapon megadta az e-mail címét- havonta értesítőt küldünk a fizetendő térítési díj összegéről.
Pénztárunkban (3525 Miskolc, Városház tér 13.) 2020. október 1-től, kibővített ügyfélfogadási időben biztosítunk lehetőséget a készpénzben, illetve bankkártyával történő díjfizetésre.
Illetve, a kialakult egészségügyi helyzet miatt az átutalásos fizetési módot részesítsék előnyben!
Tisztelettel kérjük az egészségvédelmi intézkedések elfogadását és szigorú betartását!
Minden információ megtalálható a csatolt mellékletben, illetve a Miskolci Közintézmény-működtető Központ honlapján. http://mkmkozpont.hu/
Kérem, hogy a tájékoztatót a tanulókhoz, szülőkhöz, gondviselőkhöz eljuttatni szíveskedjenek.
Köszönöm támogató segítségüket
 

Tisztelettel:
Konczvaldné Bárány Erika
Pénzügyi osztályvezető
+36 46 500 063
Szívből Gratulálunk
Toplenszki Zsófia 3.t osztályos
tanulónknak
az Országos kéttusa verseny
csapatban és váltóban elért
I. helyezéséért!

Figyelemfelhívás, kérések a járványügyi helyzethez kapcsolódóan

Kedves Szülők!

 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel az alábbiakban számítunk szíves együttműködésükre:

-          Nyomatékosan kérjük a kedves szülőket, hogy iskolánk épületébe csak kivételes esetben, előre egyeztetett időpontban lépjenek be!
(Ez alól kivétel a szülői értekezletek és az első osztályosok tanévnyitó ünnepsége rossz idő esetén.)

-          A tanulók érkezéskor csak kézfertőtlenítés után léphetnek be az épületbe!

-          A taneszközök és felszerelések bejuttatásával kapcsolatosan kövessék az osztályfőnökök útmutatását.

-          A tanítási órák végeztével kérjük, a kedves szülőket, hogy az iskola udvarán illetve a főbejárat előtti területen várják a kivonuló osztályokat, az osztályfőnökök által kijelölt gyülekezési pontokon.
Ezért kérünk mindenkit, hogy a főbejárat előtti díszburkolatot hagyják szabadon!

-          Az ügyeletet évfolyamonként, a földszinti tantermekben szervezzük meg a tanulók számára.  

1.       évfolyam: 5. terem

2.       évfolyam: 4. terem

3.       évfolyam 2. terem

4.       évfolyam 3. terem

A beosztást illetően útmutatásul szolgálnak a tantermek ablakain a jelzések.

Az ügyeleten lévő tanulók szülei a kapukban álló diákoktól kérhetnek segítséget, illetve az ablakon bekopogva jelezhetnek gyermekeiknek.

Tisztelt Szülők!

Elkészültek a 2020/2021. tanév gyermekétkezés megrendeléshez szükséges nyomtatványok.
A Miskolci Közintézmény-működtető Központ honlapján az alábbi linken minden információt megadnak az étkezés igényléséhez.

Akinek nincs lehetősége letölteni az MKMK honlapjáról a szükséges dokumentumokat, azok a szülők a Miskolc, Városház tér 13. sz. alatt a portán, papír alapon is átvehetik, valamint segítenek annak kitöltésében is.

Schlőgel Nikolett iskolapszichológus tájékoztatója a szülők részére

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az iskolapszichológusi szolgáltatás az alábbi módon szerveződik át igazodva az újonnan életbe lépő rendelkezésekhez:
  • Mivel a diákok nem mehetnek az iskola területére, így a gyermekek pszichológiai ellátása sem valósítható meg iskolai kereteink között.
  • A már folyamatban lévő egyéni foglalkozásokban érintett diákok szüleivel történő konzultáció is online, vagy telefonon kell történjen a következő időszakban.
  • A mindenki számára sok kihívást tartogató élethelyzet sok új megoldandó feladattal is jár a hétköznapokban. Amennyiben tudok segíteni a felmerülő problémák kezelésében: otthoni feladatszervezés, bezártság, hatékony tanulás, szorongások kezelése, forduljanak hozzám bizalommal.
  • A szülők és a diákok telefonon vagy online formában, skypeon és messengeren kereshetnek konzultáció céljából.
  • A következő időszakban az iskola online felületein (honlap, facebook) a szülőknek és a gyermekeknek szóló anyagok kerülnek kihelyezésre, különböző témákban.
Amennyiben kérdésük van, vagy konzultálni szeretnének velem, telefonon kereshetnek a 30/7861548-as telefonszámon 8-16 óra között.
Messengeren, Skypeon is elérhető vagyok előzetes megbeszélést követően.

Az alábbi facebook oldalon osztom meg az iskolapszichológusi ellátással kapcsolatos ismereteket, és egyéb segítő, tájékoztató anyagokat.

Mindenkinek sok erőt, kitartást, és egészséget kívánok a következő időszakhoz!
Üdvözlettel:
Schlőgel Nikolett
Iskolapszichológus

Tisztelt Szülők!

Az iskola vezetősége nevében ezúton szeretném felhívni a figyelmüket az alábbiakra:

Amennyiben a tanuló vagy közeli hozzátartozója olyan országban tesz (vagy tett) látogatást, ahol koronavírussal fertőzött beteg van, akkor a visszaérkezést követő két hétben a tanuló maradjon otthon vagy vírusmentességet igazoló hivatalos papírt hozzon, és amennyiben tünetmentes, akkor jöjjön iskolába. Közös érdekünk, hogy az esetleges fertőzést megelőzzük.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Iskolavezetés

Új koronavírus által okozott megbetegedések megelőzése

001
002

Tisztelt Szülők!

Miniszterelnök Úr 2020. március 13-án történt bejelentésének megfelelően (mely Kormányhatározatban megjleent 1102/2020. március 14.) 2020. március 16-tól hétfőtől a Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskolában is új oktatási munkarend lép életbe: tantermen kívüli digitális oktatás.
A diákok az iskolát nem látogathatják!!
A fertőzésveszély elkerülése érdekében kérem a szülőket, hogy gondoskodjanak gyermekük otthoni felügyeletéről.
Amennyiben ez nem lehetséges, haladéktalanul (de legkésőbb hétfőn 10.00 óráig) jelezzék az intézmény felé bármely elérhetőségünkön, hogy gyermekük részére felügyeletet kérnek.
A pedagógusok online módon juttatják majd el a tananyagot a diákoknak. Erről majd a későbbiekben bővebb tájékoztatást nyújtunk.

Tisztelt Szülők!

A kihirdetett vészhelyzettel kapcsolatban, iskolánkban a következő intézkedések lépnek életbe:
- Az intézményben kézfertőtlenítő folyékony szappanokat helyeztünk el a mosdókban, az ebédlőben.
- Gondoskodunk a kilincsek folyamatos fertőtlenítéséről az iskola területén.
- Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy szereljék fel gyermekeiket is saját, kis kiszerelésű kézfertőtlenítő szerrel, melyet zsebben hordhatnak, és használhatnak. Kérjük, otthon beszéljék át gyermekükkel a gyakori kézfertőtlenítés fontosságát.
- Kérjük a családokat, hogy otthon szánjanak időt a gyakori kézmosás jelentőségének megbeszélésére, és a gyakori, különösen étkezések előtti, rendes szappannal és vízzel történő, helyes kézmosás lépéseinek gyakori átismétlésére illetve megtanulására.
- Szereljék fel gyermekeiket saját kéztörlővel, melyet naponta cseréljenek, továbbá elegendő papír zsebkendővel. Hangsúlyozottan fontos, hogy a használt papírzsebkendőket a kihelyezett szemetesekbe dobják el.
- Kérjük a családokat, hogy lázzal, hőemelkedéssel NE ENGEDJÉK el iskolába gyermekeiket!
- Kérjük, gyermekeiket szereljék fel saját, névvel ellátott kulaccsal, és beszéljenek a folyamatos hidratálás fontosságáról, illetve hogy a gyerekek soha ne igyanak egymás kulacsaiból!
- Kérjük, hogy gyermekeik ne jöjjenek iskolába abban az esetben, ha családtagjaik az elmúlt két hétben a fertőzésben érintett országokban jártak, vagy kontaktba kerültek külföldről érkezett személyekkel.

Közös érdekünk, hogy az esetleges fertőzést megelőzzük. Megértésüket és együttműködésüket
köszönjük!
Iskolavezetés

Elérhetőség

Az iskolánk elérhetőségei:
Titkárság:
telefon: 30/841-0720
email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Gazdasági iroda:
telefon: 30/841-0893
email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Határtalanul 2019A Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola 2018-ban sikeresen pályázott az EMMI "Határtalanul" programjára. 2019. május 17-21 között iskolánk 59 hetedik évfolyamos tanulója és 4 kísérőtanár utazott el Erdélybe.
Bővebben

Határtalanul 2018A Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola 2017-ben sikeresen pályázott az EMMI "Határtalanul" programjára. 2018. május 07-10 között iskolánk 52 fő hetedik évfolyamos tanulója és 4 fő kísérőtanár utazott el Felvidékre. A kirándulásra a "Határtalanul" program keretében került sor. Az utazást az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatta. Az elnyert összeget utazás-és szállásköltségre, étkezésre és belépőkre lehetett felhasználni.
Iskolánk 2014 óta DSD német nyelvű vizsgahely.


okoiskolaÖrömmel adunk hírt arról, hogy iskolánknak
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
és a Földművelésügyi Minisztérium
2016. december 10-én az
ÖKOISKOLA
címet adományozta.

Tájékoztató általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról

A nemzeti fejlesztési miniszter mint a Magyar Állam képviselője a Groupama Biztosító Zrt.-vel , az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm.  rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott balesetbiztosítási szerződést kötött.
A Korm. rendelet 1.§- a értelmében baleset-biztosításban részesül minden Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig.
Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola
Ökoiskola

INTÉZMÉNYVEZETŐ

Mikitáné Újjobbágy Erzsébet

 
Elérhetőségeink:

Cím: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76.

OM: 028953

Titkárság:  30/841-0720  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Gazdasági iroda: 30/841-0893 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Igazgatói iroda: 30/359-5490  
Igazgatóhelyettesi iroda: 30/841-0038